Når ulven kommer: Barn i krise / Traumer

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland adresserer forskjellige psykiske vansker, undersøker hva dette er og tilbyr enkle verktøy som folk kan bruke i hverdagen. Denne kvelden tar de for seg temaene «barn i krise» og «traumer».

Barn i krise
Barn som er i krise på grunn av sin omsorgssituasjon er ekstra sårbare. Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap som kan rykke ut hele døgnet for å bistå barn og familier. Deres oppgave er å sikre at barn og unge har det trygt. Hva møter barnevernvakta der ute? Og hvordan oppleves barna som er i krise av de som først møter dem? Og hvordan kan barn bli påvirket av å være i krise på sikt? Hans Andreas og Svein, sammen med Lise Grønli og Lise Abelvik fra barnevernvakta, har en samtale på temaet.

Traumer
Et traume blir i psykologien definert som “..en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste.” Men hva vil dette si, og hvordan skiller et traume seg fra hvilken som helst annen veldig ubehagelig opplevelse? Hvilken type hjelp kan man få om man har vansker med å håndtere en traumatisk opplevelse, og hva kan man selv gjøre? Traumefeltet i psykologien er stort og heldigvis finnes det mye god hjelp å få. Kunnskap på feltet kan hjelpe med å forstå seg selv, eller nære relasjoner som har utfordringer med traumesymptomer. Hans Andreas og Svein har mye erfaring med å arbeide med traumatiserte og deler gjerne av sin kunnskap i en lun samtale på Litteraturhuset.

Sted: Sellanraa

Inngang: 100/75

Samtalen strømmes også direkte på youtube og på vår facebookside.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger