Skadelig terapi

Hvert år går flere enn 200 000 pasienter til psykologisk samtaleterapi i offentlig helsetjeneste. Terapien bør virke. Samtidig er ett spørsmål neglisjert: Kan samtaleterapi skade pasientene? Kan samtaleterapi ha bivirkninger på samme måte som medikamenter har bivirkninger? I boken Skadelige samtaler – myten om bivirkningsfri terapi undersøker forfatterne, psykologene Jørgen Flor og Leif Kennair, situasjoner, steder, terapeuter og tidspunkt hvor behandling virker mot sin hensikt – altså hvor det faktisk hadde vært bedre ikke å gjøre noe.

Vi møter psykologene Jørgen Flor og Leif Kennair i samtale med Solveig Klæbo Reitan, førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse og overlege i psykiatri ved Divisjon for psykisk helsevern.

Jørgen Flor er psykolog og skribent. I sin masteroppgave fra 2016 undersøkte han ti norske psykologers tanker om pasienters forverring i terapi. Han har startet Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse og holder foredrag om skadelig terapi.

Leif Kennair er professor i psykologi ved Institutt for psykologi på NTNU. Han er spesialist i klinisk psykologi og veileder i kognitiv psykologi, og forsker på effektiv behandling for, og mekanismene bak, psykiske lidelser og plager.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 100/50

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger