Trans – hvorfor er debatten så polarisert?

Selv om transpersoner utgjør en liten minoritet, tar debatten om trans og transpersoners rettigheter i samfunnet stor plass i det offentlige ordskiftet. Dessverre er det ofte i form av uforsonlige fronter, aggressiv ordbruk og i nær assosiasjon til andre aktuelle fenomener som «cancel culture» og transekskluderende bevegelser og strømninger. Men hva handler dette dypest sett om? Er det majoritetsbefolkningens motvilje mot å anerkjenne en ørliten minoritet, eller er det minoriteten som stiller urimelige tilpasningskrav til det store flertallet? Litteraturhuset i Trondheim inviterer til sivilisert samtale om et vanskelig tema. Med oss har vi Luca Dalen Espseth, rådgiver i Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen. Samtalen ledes av Jo Skårderud.

Samtalen strømmes direkte fra Litteraturhusets Facebookside.

Bildet viser f.v. Siv Sandvik (foto: Adresseavisen) og Luca Dalen Espseth (Foto: FRI)

 

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger