Velkommen til Litteraturhuset i Trondheim

Et hus for litteratur og meningsbrytning.
For læring og latter.

Et sted for alle.

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere