2020 I TALL

Publisert den 11. feb 2021

Pandemien er fortsatt ikke over, men det er i alle fall det lange året 2020. Nå er året oppsummert og klart: Etter å ha hatt i snitt 26 000 publikummere på omkring 350 åpne publikumsarrangement gjennom to år, hadde Litteraturhuset i Trondheim 4761 publikummere på 73 åpne publikumsarragement i 2020. Publikumsmessig altså bare en femtedel i forhold til foregående år. Til gjengjeld bidrog Litteraturhusets digitale satsning, Studio Litteraturhuset, med 42 heldigitale arrangement og 26 hybridarrangement, med til sammen 23 971 seere digitalt (målt etter unike seere som har sett mer enn ett minutt pr sending. Altså ikke helt sammenliknbart, men det nærmeste vi kommer).
 
Takket være kompensasjonsordninger, streng kostnadskontroll og støtte til digital satsning, har det tross alle bekymringer og sårbar økonomi lyktes Litteraturhuset å komme godt ut av året økonomisk sett. Det kommer godt med når det nå ser ut til at vi går inn i nok en periode med usikkerhet. Vi ser fram til å være på den andre sida!
 
For den interesserte ligger årsmeldinga for 2020 nå tilgjengelig på Litteraturhuset i Trondheims hjemmeside.
 
Vennlig hilsen
 
Trond Åm
Daglig leder