Barnas Litteraturhus: Gladlaks – Ord- og uttrykksverksted for barn

Barnas Litteraturhus: Gladlaks – Ord- og uttrykksverksted for barn


Ely Navarro

Vi skal lære norsk med å spille spill på Gladlaks! Språk er det viktigste redskapet vi har til å formidle/motta kunnskap om verden. Barna lærer best på et språk de forstår, det samme gjelder norske uttrykk.

Ordspråkene er en del av den norske kulturarven. Vi lever i en verden full av farger, men fargene betyr forskjellige ting i forskjellige land. Det samme gjelder dyrene som man finner i uttrykkene og ordspråkene. Noen dyr finnes ikke i Norge, mens andre dyr betyr forskjellig ting i andre land. Barna skal lære uttrykk knyttet til farger og dyr.

Kursholder: Ely Navarro er sosialantropolog, kulturformidler og medarrangør i Hjerter i Chili på Litteraturhuset i Trondheim. I prosjektet Gladlaks fokuserer hun på barn med innvandrerbakgrunn. Hun er interessert i litteratur, kulturforståelse og inkludering.

Sted: Litteraturhusets kontorlokaler

Arrangementet passer for barn i alderen 6 til 12 år.

Dato

26. okt 2019

Tid

11.00 - 12.00

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere