Dag Hessen: Mennesket – bedre enn sitt rykte

Dag Hessen: Mennesket – bedre enn sitt rykte


Dag Hessen

Finnes den menneskelige natur – og hva slags natur snakker vi i så fall om?  Mennesket er mye natur, det vil si vi er påvirket av våre gener og vår evolusjonære forhistorie, men det er vanskelig å snakke om en bestemt natur, og natur glir sømløst over i kultur. Vi er imidlertid utviklet som sosiale dyr, og av dette følger egenskaper som empati, samvittighet, følelser av rett og galt – og moral. Vi er ikke bare selektert fram til spisse albuer og egoisme, men i vel så stor grad gode egenskaper som fremmer samarbeid. Vi er bedre enn vårt rykte, og det er viktig å få fram. For hvem vi tror at vi er, påvirker i neste omgang hvem vi er og hva vi gjør. Å være del av et «vi» er essensielt for mennesket, men må et «vi» også alltid betinge et «de»? Og hvorfor makter vi, tross våre innsikter, ikke å ta bedre vare på planeten og mer hensyn til våre etterkommere?

Dag Hessen er professor i biologi ved UiO. Han er kjent for sin forskning innen økologi og evolusjon, og for i sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, filosofi og etikk. Han har fått en rekke priser: Norges forskningsråds formidlingspris (1998), Universitetet i Oslos formidlingspris (2008), Fritt Ords honnørpris (2010), Humanistprisen (2013). Av forfatterskapet kan nevnes: Darwins verden (1998), Egoisme (med Thomas Hylland Eriksen 1999), Gener, Gud og Gaia. Om tilfeldigheter og skjebne (2003), Genenes gåte (med Thore Lie, 2007), Natur – hva skal vi med den? (2008), Livet fra A til Å (2015), Vi – samarbeid fra celle til samfunn (2017).

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og generell omtale av foredragsrekken her.

Inngang: 100/75

Foto: Pax Forlag

Dato

6. mar 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere