Debatt: Har offentlig sektor et ledelsesproblem?

Debatt: Har offentlig sektor et ledelsesproblem?


Geir Røsvoll - Lisbeth Øyum - Jan Magne Stensrud - Elise Djupedal

Litteraturhuset inviterer til en bredt anlagt samtale om ledelse og offentlig sektor!

Er det å lede en offentlig organisasjon noe spesielt? Er det slik at hvis du kan lede en mellomstor bedrift, så kan du også lede en skole?

Det er forskjell på privat og offentlig sektor. En av forskjellene er at offentlig sektor later til å ha mye mer utskjelt ledelse. Hvem er det som frivillig vil lede en underfinansiert kommunal etat med sprikende krav fra oven?

Sykefraværet i offentlig sektor er noe høyere enn i privat sektor. Er det markedet som gjør de ansatte friskere i privat sektor, eller er det den lange utdanningen i offentlig sektor som gjør folk syke? Eller handler det om kjønnsfordeling, eller kanskje det har noe med ledelse å gjøre?

Vi har invitert en kompetent gjeng bestående av fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag Geir Røsvoll, seniorforsker i Sintef Lisbeth Øyum og redaktør og tidligere offiser Jan Magne Stensrud. Elise Djupedal, stupendiat ved NTNU leder samtalen.

Inngang: 50,-

Dato

9. mar 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere