Frokostseminar: Å bli til i det å bli sett

Frokostseminar: Å bli til i det å bli sett


Mattias Solli

«Å bli til i det å bli sett.» Om sammenvevingen av det etiske og det estetiske i Trondheims minnepark for 22. juli-ofrene.​

Innlegg ved Mattias Solli, Postdoc i filosofi og forsker tilknyttet til Program for Anvendt Etikk

Trondheim har for ikke lenge siden fått en ny park, kalt Terra incognita – den hvite plassen. Parken er til minne om dem som døde i terroren 22. juli 2011. Foredraget drøfter i et filosofisk perspektiv hva slags sted dette kan sies å være. Utgangspunkt er et tema som går igjen i flere av diktene som er slipt inn i minneparkens hvite betong, nemlig behovet for å bli sett og anerkjent som menneske. Foredraget vil belyse hvordan dette etiske temaet kan sies å være integrert i parkens helhetlige estetikk. Det vil tematiseres hvordan ordet minne her gis to betydninger. På den ene siden minnes vi med parken ofrene for terroren, i betydningen in memoriam. På den andre siden blir vi også påminnet vår evne til å være i relasjon til andre mennesker – og til å vokse i det relasjonelle samspillet. Den siste betydningen er filosofisk, og spiller på betydningen gjenerindring eller anamnesis.

Seminaret er åpent og gratis, men krever påmelding på grunn av servering av kaffe/te. Frist for påmelding: 7. november. Skjema for påmelding finner du her.

Arrangør: Program for anvendt etikk NTNU

Dato

9. nov 2017

Tid

8.00 - 10.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere