Lula Tekle – Et liv som papirløs

Lula Tekle – Et liv som papirløs


Lula Tekle - Katrin Glatz Brubakk

I anledning kvinnedagen har vi invitert Lula Tekle til en samtale. Lula er en av hovedtalerne under 8. mars-markeringen i Tordenskjoldparken i Trondheim, men før markeringen tar hun turen til Litteraturhuset.

Lula Tekle er kvinnen som jobbet ulovlig for tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett. Sistnevte ble i desember 2019 dømt til 45 dagers betinget fengsel for brudd på utlendingsloven, fordi han hadde gitt Lula jobb.

Tidligere kunne personer uten oppholdstillatelse få skattekort og dermed en mulighet til å skaffe seg betalt arbeid. 1. januar 2011 frafalt denne ordningen. Fram til da hadde Lula fast jobb i en barnehage i Oslo kommune og egen leilighet. Nå mangler hun jobb og et sted å bo, og er avhengig av andre for å overleve. Hun lever som papirløs, uten rett til arbeid, utdannelse og helsehjelp.

Lula er en av om lag 18000 papirløse i Norge. Til tross for at hun har fått avslag om oppholdstillatelse, har hun valgt å bli værende i Norge. Hun frykter politisk forfølgelse i hjemlandet Eritrea. Norske myndigheter tror henne ikke.

Lula Tekle vil snakke om sitt liv og sine erfaringer. Vi møter henne i samtale med psykolog Katrin Glatz Brubakk.

Gratis inngang.

 

 

Dato

8. mar 2020

Tid

11.00 - 12.30

Sted

Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere