Når ulven kommer: barn med høyt læringspotensial / e-terapi

Når ulven kommer: barn med høyt læringspotensial / e-terapi


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Bård Knutsen

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland adresserer forskjellige psykiske vansker, undersøker hva dette er og tilbyr enkle verktøy som folk kan bruke i hverdagen. Denne kvelden tar de for seg temaene «barn med høyt læringspotensial» og «e-terapi».

Barn med høyt læringspotensial

Barn med høyt læringspotensial er ingen homogen gruppe, men de kjennetegnes ved at de ofte har en høy yteevne på intellektuelle, kreative og/eller kunstneriske områder. De kan ha uvanlig gode lederegenskaper, eller gjør det eksepsjonelt bra innenfor ulike fagområder. Det kan være naturlig å tenke at disse elevene er lærerens drøm, at de oppfører seg fint i klassen, og trives i et lærende miljø som skolen er. Sannheten er at mange barn med høyt læringspotensial har det vanskelig på skolen, de kan bli bråkmakerne og en skikkelig hodepine for lærerne. Vi har invitert Bård Knutsen som er førsteamanuensis ved NTNU som har forsket på denne gruppen, og kan gi oss mer innsikt i disse barnas hverdag i en samtale på Litteraturhuset.

E-terapi
Hvordan man driver terapi har ikke endret seg mye siden 1800-tallet.. før nå. Etter at internett kom inn i alles hjem, og teknologien har blitt mer sofistikert, åpner det seg mange nye muligheter for å drive endringsarbeid. Med covids inntog ble dette høyaktuelt på grunn av et økt behov for psykisk helsehjelp, sammen med restriksjoner som gjorde det vanskeligere for oss å møtes. En form for e-terapi er å snakke sammen over nett med lyd og bilde. Hver fra tryggheten av egne hjem. Det kan også være en app som er lagd for formålet, eller et opplegg man følger ut fra en nettside. Men er denne formen for terapi like god som klassisk samtaleterapi? E-terapi kan være både enklere og mer kostnadseffektivt. Er det noen vei tilbake? Hans Andreas og Svein er godt befart med disse problemstillingene og tar en prat om det på Litteraturhuset.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:00
Inngang: 100/75

Dato

23. feb 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere