Nationen til heile nasjonen – Asfalt i åkeren

Nationen til heile nasjonen – Asfalt i åkeren


I samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag inviterer Nationen til landbrukspolitisk debatt.

Bare tre prosent av Norges areal er egnet til matproduksjon. Den beste matjorda bygges ned i raskt tempo for å gi plass til vei og næringsbygg. Trondheim kommune har bygd ned et areal som tilsvarer 26 fotballbaner med matjord hver år de siste tolv årene.

Samtale med:
Kolbjørn Selmer, daglig leder i Overvik utvikling
Kari Åker, Jordvernalliansen

Paneldiskusjon
Kven skal ta ansvaret for matjorda vår? Kvifor tapar matproduksjonen? Kva kan gjerast for å sikre jorda?

I panelet:
– Marek Jasinski, kommunalråd i Trondheim (AP)
– Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV
– Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen
– Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
– Anita Gilde, leder i Trøndelag Fremskrittsparti

Debattleiar: Øystein Syrstad

Arrangementet er gratis

Nationens debattserie er støtta av Fritt Ord.

Dato

5. apr 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere