Nils Faarlund: Naturvennlighet er vegen!

Nils Faarlund: Naturvennlighet er vegen!


Nils Faarlund - Elise Farstad Djupedal

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til foredrag og samtale med Nils Faarlund.

En av nestorene i norsk friluftsliv og naturvern kommer til Litteraturhuset for å snakke om friluftsliv, økofilosofien og veien videre – Det er for sent å være pessimist nå!

Etter foredraget blir det samtale med Elise Farstad Djupedal.

NILS FAARLUND
Har drevet Norges Høgfjellsskole i Hemsedal sammen med kona Helga Faarlund siden 1967. Han er sentral på en rekke områder i norsk friluftsliv, blant annet i utviklingen av fjellredningstjenesten, i kvalifiseringen av internasjonalt godkjente tindveiledere og i etableringen av friluftsliv som tema på høyskolenivå. Faarlund ga i flere år ut «mestre fjellet», en publikasjon med artikler om praktisk friluftsliv, men også om friluftslivets filosofi, læring og lederskap. Han er blitt hedret med blant annet Norges Røde Kors Fjellskikkpris (1997), utnevnelse til Æreskadett ved Krigsskolen (1999), Den norske Friluftslivsprisen (2009), Fjellfolkets hederspris (2013) og utnevnelse til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden (2008).

Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk på NTNU og turleder i DNT.

Inngang: 100/75

Foto: IVAR KVAAL

Dato

26. feb 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere