St. Klemens og St. Olav – to viktige helgener for Trondheim

St. Klemens og St. Olav – to viktige helgener for Trondheim


Erik Jondell

Utgravningene på Petter Egges plass er nå avsluttet. Restene etter Klemenskirken skal vises fram i nybygget som oppføres nå. Gravningene har gitt ny spennende viten om middelalderbyen – og i denne kvelden skal Erik Jondell, som er leder av Riksantikvarens formidlingsprosjekt for Klemenskirken, fortelle om litt om funnene. Olav Haraldsson er selvsagt uløselig knyttet til Klemenskirken, og de fleste tenker på Klemens som sjøfarernes helgen. Men her i det aller eldste Trondheim har han faktisk en helt annen funksjon. Mer om dette på tirsdag 24. oktober!

Arrangør for arrangementet er St. Olav kirkeakademi.

Inngang: 100 kr for ikke-medlemmer
(Billetter kan kjøpes på arrangementet)

Dato

24. okt 2017

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere