Teatersamtalen 2018: #ungdomsteatersatsingitrøndelag

Teatersamtalen 2018: #ungdomsteatersatsingitrøndelag


Litteraturhuset har gleden av å invitere til den første Teatersamtalen 2018 som er et samarbeid mellom Trøndelag Teater, Teaterhuset Avant Garden, Turnéteatret i Trøndelag og Program for drama og teater, Institutt for kunst-og medievitenskap, NTNU.

Et spennende initiativ for å utvikle og heve kvaliteten på den kritiske samtalen om teater i det offentlige rom rundt sentrale teaterpolitiske og kunstneriske spørsmål. Og ikke minst undersøke: Hva kan vi sammen utvikle og sette på en større dagsorden fra det nye felles trønderske scenerommet?

Ungdomsteater har lenge vært et marginalisert felt både innenfor scenekunsten og forskningen. I et nasjonalt bilde ser vi heldigvis i dag nye former for ung scenekunst og samarbeidsrelasjoner som konkretiserer nytenkning i feltet. Men hva skjer i Trøndelag?

I den første Teatersamtalen 2018 møtes regionens tre teatersjefer, scenekunstnere, aktører og forskere til en felles utveksling av erfaringer med ung scenekunst og nytenkning rundt spørsmål som :

Hva er ung scenekunst idag? Hvilke erfaringer fins hos institusjonene og i feltet forøvrig?

Hvilken plass skal ungdomsteater ha i det regionale teaterlandskapet?

Er det mulig å utvikle en ungdomsteatersatsing i Trøndelag?

Kan nye uttrykk og produksjonsplattformer oppstå og hvordan kan vi evt. samarbeide for å få det til?

Med:
Kristofer Grønskag, universitetslektor og dramatiker. Har skrevet «Å telle til null» et stykke spilt av rundt 30 ungdomsteatergrupper landet over i Den Unge Scenen (DUS) i 2017. «Å telle til null» er nominert til Ibsen-prisen 2017.

Elisabeth Egseth Hansen, dramaturg og påtroppende teatersjef på Trøndelag Teater. Har arbeidet med bl.a. «Unge dramatikere» ved TT.

Nora Evensen, teatersjef på Turnéteatret i Trøndelag. Bred bakgrunn som sceneinstruktør. Turnéteatret har i 2018 fulgt opp satsingen «Unge dramatikere».

Per Ananiassen, teatersjef på Avantgarden, dramaturg og kunstnerisk ansvarlig for Avantgardens barne- og ungdomsteaterfestivaler og «Den Unge Scenen» på Trøndelag Teater i 2007 og-2009.

Barbro Rønning, har regissert over 15 ungdomsteaterforestillinger, er leder for «Den Unge Scenen» i Trøndelag og dosent i dramaturgi, NTNU,

Cecilie Haagensen, moderator. Hun er førsteamanuensis ved Program for drama og teater, NTNU. PhD om egenskapt (devised) ungdomsteater.

Kunstnerisk «ungdomsteaterstunt» ved teaterstudenter fra NTNU.

Gratis inngang.

Dato

4. apr 2018

Tid

17.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere