Fra det første biblioteket

Publisert den 20. feb 2019

Har vi noe å lære av fortidens forfattere? Med dette spørsmålet i bakhodet dykker vi ned i Litteraturhusets nye foredragsserie: Fra det første biblioteket.

Ved åpningen av Litteraturhuset i Trondheim i 2016, arvet Litteraturhuset boksamlingen etter Trondhjems Arbeiderforening, Trondheims første almuebibliotek som er en forløper til Trondheim folkebibliotek. Dette er en boksamling bestående av i hovedsak norske forfattere fra rundt århundreskiftet 1900.

Foredragsserien vil ta for seg forfattere tilknyttet boksamlingen og tiden bøkene stammer fra sett gjennom noen av våre fremste samtidsforfattere og forskeres øyne. Vi ønsker med dette å undersøke bøker og forfattere som har gått i glemmeboken, og på denne måten redegjøre for hvorvidt disse bøkene kan ha noe å lære oss i dag. Parallelt rommer prosjektet en undersøkelse av hvordan vi leser i dag: kan disse verkene utfordre tanker og holdninger som er manifestert i våre lesemåter? Kan verkene utfordre oss litterært og eksistensielt?

4. mars åpner journalist og forfatter Arnhild Skre ballet med et foredrag om Hulda Garborg. Se oversikt over vårens program her.

Foredragsserien er støttet av Bokåret 2019.