Holder åpent – enn så lenge

Publisert den 6. nov 2020

Litteraturhuset i Trondheim gjennomfører helgas program som planlagt, og avventer ytterligere føringer fra myndighetene.

Kjære publikum!
 
Etter en periode hvor virksomheten nesten har kommet i normalt gjenge igjen, er det på nytt kastet usikkerhet over muligheten for å gjennomføre kulturarrangement i tida framover. Foreløpig er signalene fra myndighetene at nye restriksjoner med ytterligere publikumsbegrensninger blir gjeldende fra natt til mandag. Forhåpentligvis vil det også komme andre føringer fram mot mandag.
Litteraturhuset i Trondheim kommer enn så lenge til å gjennomføre oppsatt program som planlagt og innenfor gjeldende koronarestriksjoner, og avventer nærmere føringer fra myndighetene før vi tar stilling til om ytterligere tiltak blir nødvendige.
 
Vi ønsker alle ei god og smittefri helg!
 
Trond Åm
Daglig leder
Litteraturhuset i Trondheim