Hverdagskulturen blomstrer!

Publisert den 1. sep 2019

Aktiviteten på Litteraturhuset i Trondheim fortsetter å blomstre. Våren 2019 gjennomførte Litteraturhuset 213 arrangement våren 2019, med over 16027 publikummere! Men økonomien er fortsatt sårbar, og det blir en prioritert oppgave å sikre den siste brikken som må på plass for at Trondheim og Trøndelag har et drivverdig og veldrevet litteraturhus for alle befolkningslag.

Litteraturhuset i Trondheim er på full fart inn i en ny sesong fylt med litteratursamtaler, foredrag, politiske debatter, barnearrangement, diktopplesninger, konserter og forskningsformidling for hele byen og fylket. Men før det tar av for alvor, må vi avslutte sesongen som var ved å takke alle som har bidratt til å holde trykket oppe så langt i 2019. Våren 2019 sørget 47 frivillige, 12 kulturverter, åtte teknikere og fem ansatte for at vi kunne gjennomføre 213 arrangement, med i alt 16 027 publikummere! Takk til alle som har bidratt til den store dugnaden, og for at Litteraturhuset har blitt en arena for hverdagskultur i Trondheim.

Takk også til alle våre samarbeidspartnere. En særlig takk må selvsagt rettes til våre nære samarbeidspartnere og naboer, Trondheim folkebibliotek, Kunsthall Trondheim, SELLANRAA og DIGS, samt Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Kulturrådet og Stiftelsen Fritt Ord. Uten dere hadde ikke dette vært mulig!

Selv om det er snart tre år siden Litteraturhuset åpnet dørene, er det på mange måter fortsatt et etableringsprosjekt. Takket være stor interesse fra publikum, iherdige frivillige, billettinntekter, samarbeid og dugnad, har vi nå fått på plass en organisasjon som kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året, og som blir stadig dyktigere til å planlegge gode og relevante arrangement for hele fylket. Men økonomisk lever vi fortsatt sårbart. Dugnadsånden har vært avgjørende for å komme dit hvor vi er i dag, men for å sikre et drivverdig tilbud på permanent basis, trenger vi en mer stabil driftsøkonomi. Derfor har vi søkt driftsstøtte over statsbudsjettet, og vi kommer framover til å prioritere arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler med næringslivet i regionen. Forhåpentligvis faller de siste brikkene snart på plass, slik at vi endelig kan si at vi er i mål med å etablere et aktivt og levende litteraturhus for Trondheim og Trøndelag.

Stor takk til alle som har bidratt på veien, og hjertelig velkommen til en ny høst på Litteraturhuset!

Vennlig hilsen

Trond Åm
Daglig leder

Litteraturhuset i Trondheim, ved noen av oss. Bak fra venstre: Herman Biørn Amundsen, Anne Margrethe Spjelkavik, Anna Putilina, Torunn Rasmussen, Elisabeth Røberg Hanssen, Guro Slåstad, Lina Naoroz Bråten, Claudia Boonstra, Niklas Nystad, Trond Åm, Henrik SD, Rune Søholt, Siv Todal, Gulabuddin Sukhanwar, Dagfinn Aune, Dagny Nerbø, Aslak Eide Bø (Trondheim folkebibliotek), Mathias Johansson, Andrine Aasen Monsås, Mari Haugen, Anne Marie Schei, Anita Ness, Steinar Jøsok, Tove Riseth, Turkan Melih, Anne Kristin Lein, Per Bjørn Foros og Benedikte Skarvik.
Foto: Benedikte Skarvik