Kart over litteraturbenkene

Publisert den 22. jun 2017

Bli med på en litterær rundtur i byen!

I Trondheim sentrum finner du nå elleve litteraturbenker. De er plassert slik at du kan rusle deg en hyggelig tur i byen, og samtidig oppleve benkene. Litteraturhuset er et fint startpunkt for turen. Bruk gjerne kartet som utgangspunkt for turen, og følg den litterære rundturen fra benk til benk.

Litteraturbenkene skiller seg litt ut fra andre benker. De er flott utformet i eik og skifer, og hvis man går tett på vil man se at det er frest inn en tekst i hver av benkene. Tekstene sier noe om stedet hvor benken er plassert. Rett utenfor Litteraturhuset i Trondheim finner du en tekst av Erlend Loe. Her kan du blant annet lese: «Her sto lenge en gammel benk. Husene i byen brant og brant. Brannbiler kom og gikk. Når det ikke brant satt brannmennene på benken og spiste nistemat.»

I forbindelse med åpningen av Litteraturhuset i 2016 ble det lagd ti litteraturbenker. Ti forfattere med tilknytning til Trondheim ble invitert til å skrive tekster knyttet til ulike steder i byen. De ti forfatterne er Asieh Amini, Eva Furseth, Nina Elisabeth Grøntvedt, Idar Lind, Markus Lantto, Erlend Loe, Fredrik Skagen, Carl Frode Tiller, Arild Vange og Margrethe Aas. I forbindelse med Tråante 2017 ble det supplert med enda en litteraturbenk. Denne benken er plassert på Cicignons plass og har en tekst av den samiske forfatteren Rawdna Carita Eira.

Litteraturbenkene er en god måte å synliggjøre litteraturen på, og vise hva den kan bety for byen, og hva byen kan bety for litteraturen. Vårt håp er at litteraturen blir en del av bybildet, og at den kan påvirke måten vi opplever byen på. Litteraturbenkprosjektet er et samarbeid med et søsterprosjekt i Århus, «Atlas over Aarhus», som har oppstått i forbindelse med at Århus skal være europeisk kulturhovedstad i 2017.

Litteraturbenkene i Trondheim er utformet av arkitektstudenter ved NTNU, og prosjektet skjer i samarbeid med Trondheim kommune og Trebyen. Kartet over litteraturbenkene er lagd av Mari Synnøve Opheim Gjertsen.

Følg linken for utskriftsvennlig versjon av kartet: Kart_Litteraturbenker

Litteraturbenk Erlend Loe
Litteraturbenken utenfor Litteraturhuset, med tekst av Erlend Loe.