Litteratur for inkludering

Publisert den 26. mar 2020

Litteratur for inkludering er et initiativ fra Gulabuddin Sukhanwar, programkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim, og har siden 2017 vært en viktig del av Litteraturhusets totale program, og har vært spesifikt rettet mot minoritetsgrupper og personer med annen språkbakgrunn enn norsk.

Prosjektets mål har vært å knytte sammen innvandrere og andre borgere i Trøndelags-området, gjennom litteratur, kunst og musikk. Gjennom programmet skal innvandrere få kjennskap til norsk språk og litteratur, men programmet skal også være en arena hvor innvandrere får mulighet til å vise fram sin egen kulturbakgrunn. Målet er at Litteratur for inkludering-programmet dermed skal være en plattform og inngangsportal til mangfold og felles verdier, hvor deltakerne inspireres og lærer av hverandre.

Et bredt program

Siden oppstarten har Litteratur for inkludering-programmet vært basert på samarbeid med en lang rekke ulike aktører, og i flere trønderske kommuner. Programmet har stått ansvarlig for litteratur- og kulturuker hvor forfattere og kunstnere som har Norge som sitt nye hjem blir invitert til å dele fra sin språklige og kulturarv. 

Programmet har gjennomført flere verksteder med fokus på norsk litteratur og kreativ skriving på norsk for innvandrere. Vi samarbeider med videregående skoler i Trondheim og omegn, og tilbyr forfattermøter og foredrag om andre språks litteratur, og ikke minst immigrantlitteratur. I løpet av 2018 og 2019 ble det i alt arrangert over 100 enkeltarrangement, innenfor flere hovedtemaer: feminisme, poesi uten grenser, spansk, arabisk og eritreisk litteratur- og kulturuke og menneskerettighetsuke.

Om litteratur- og kulturuker:

Litteraturuker holdes tre-fire ganger i året og har fokus på ett språk som blir presentert av forfattere, kunstnere og musikere fra deres språk/kultur. I tillegg vil det i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek være en utstilling på biblioteket knyttet til hvert enkelt tema gjennom prosjektet.

Under temaukene vil det være ulike arrangementer, blant annet verksteder, poesi, litteratur, boklansering, lesestund for barn og musikk.

Om verkstedene i Litteratur for inkludering:

En mulighet for innvandrere til å føle en større tilknytning til Norge ved å lære om, og bruke, norsk litteratur som verktøy og inngangsport til inkludering og kulturforståelse. Å nærme seg et slikt stoff med forståelse, engasjement og motivasjon er en god vei mot å føle tilhørighet og å kunne la norsk kultur være en del av ens identitet. Verksted som arbeidsmetode fører til at hver og en kan gjøre dette på sin egen måte. Det vil være et verksted i kreativ skriving på norsk og et kurs i norsk litteratur.

Kreativt skrivekurs for innvandrere 

I samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Bybroen vgs. gjennomførte vi kreativt skrivekurs høsten 2018- 2019. Kurset er ment å bidra til bevissthet rundt det å skrive. Veiledningen foregikk på norsk, men deltakerne sto fritt til å velge hvilket språk de ville skrive på. Hvert kurs har fokus på én bestanddel av skriveprosessen.

Kurset hadde 30 deltagere med stort mangfold fra ulike land, blant annet, Afghanistan, Iran, Syria, Tyrkia, Eritrea, Irak, Polen, Ghana og Filippinene. Med ulike bakgrunner og historier.

Asieh Amini leder kurset. Asieh Amini er en iransk poet, journalist og internasjonalt anerkjent menneskerettighetsaktivist, for tiden bosatt i Trondheim. I Norge er hun kjent for sine tospråklige diktbøker «Kom ikke til mine drømmer med gevær» (2011) og «Jeg savner å savne deg» (2013).

FINDING HOME

FINDING HOME is a workshop series focusing on the concept of “identity”, “language”, and “home”, led by Minh Chau Pham and Gulabuddin Sukhanwar.

Arabisk språkkurs

I samarbeid med Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge – SKUN, tilbys arabisk språkkurs. I løpet av kurset vil deltakerne lære grunnleggende arabiske språkprinsipper og arabisk språk i praksis. Kurset er rettet mot de som ønsker å lære arabisk, både nybegynnere og de som ønsker å styrke sin lærdom om arabisk språk.

Språkkurset er fordelt over seks leksjoner, hver av dem på to timer. Leksjonene omhandler læring av arabiske tegn, samt enkle skrive- og leseøvelser. Det blir også praktiske samtaleøvelser på arabisk.  Kurset er gratis og åpent for alle

Hjerter i chili: spansk-norsk uttrykksverksted

Holdes av: Elizabeth Navarro og Jessica Pazqualli

I dette spansk-norske uttrykksverkstedet vil vi gjøre deg kjent med noen uttrykk og fraser fra spansktalende land gjennom litteratur. Slike uttrykk og talemåter representerer en muntlig tradisjon som er sterk knyttet til den fargerike kulturen fra Latin-Amerika og Spania.

Vi har valgt kjente forfattere fra noen spansktalende land. Kom og reis sammen med oss for å finne uttrykk på et hjørne i Barcelona, på en kafé i Mexico, på en park i Uruguay eller i en hage i Colombia!

Elizabeth Navarro er sosialantropolog og Jessica Pazqualli er spansklærer med 15 år som spansklærer på ungdomstrinnet. Begge har spansk som morsmål og er interessert i litteratur, kulturforståelse og integrering. 

Vi kobler oss live via nettet med professor Victor Ramíres ved School for Foreign Students* i Mexico. Han er gjestelærer i dette verkstedet og skal gi en nettleksjon om spanske uttrykk fra Mexico.

Uttrykksverkstedet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og School for Foreign Students i Mexico.

*School for Foreign Students tilhører Universidad Veracruzana, som er et autonomt offentlig universitet i den meksikanske delstaten Veracruz.

NEW AMIGOS SPRÅKKAFE

Vi spiller New Amigos, språkspillet som gjør det gøy og sosialt å lære språk. New Amigos kan spilles på tre nivåer og lar nybegynnere og viderekommende i språket spille sammen med lik sjanse til å vinne.

Vi har spansk-norsk, arabisk (syrisk)-norsk, engelsk-norsk og fransk-norsk utgave av spillet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Trondheim folkebibliotek.

Barnas Litteraturhus:

Som en del av programmet  arrangerer vi lesestund og ulike aktiviteter for barn på arabisk, spansk, italiensk og persisk.  Målet er å utvikle det i flere språk.

Eventyr fra ulike land

Et sosialt og uformelt møtepunkt hvor seniorinnvandrere og norske seniorer inviteres til å komme å dele eventyr og historier fra sitt land og sine områder. Møtene foregår på dagtid og er tenkt å fungere som en sosial stund hvor den muntlige fortellertradisjonen står i fokus.

Hovedsamarbeidspartnere: 

 • Trondheim folkebibliotek
 • Fylkesbiblioteket
 • NTNU – institutt for lærerutdanning
 • «TransLit»  research project at NTNU, led by Libe García Zarranz 
 • Trondheim Kommune (Friby, INN – kvalifiseringssenter for innvandrere, Enhet for Voksenopplæring)
 • Norsk Forfattersentrum 

Øvrige samarbeidspartnere:

 • NTNU – International Researcher Support
 • Bybroen videregående skole
 • Trondheim Katedralskole
 • Kunsthall Trondheim
 • Mangfoldhuset
 • Litterært Kollektiv
 • POPUP feministhus
 • ISFiT
 • Syrisk Kvinneorganisasjon for Utvikling i Norge – SKUN
 • ACENOR: Asociación Cultural Española en Noruega, Spansk Kultur Forening
 • Vennskap Trondheim – Keren 
 • Eritreere i Trondheim 
 • ITA- italiani a Trondheim
 • Språk og kulturfestivalen – Trondhjem
 • Afghanistan komiteen
 • NTNU- Gender Hub

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.

Gå også gjerne inn på Facebook og følg oppdateringer fra Litteraturhuset.

https://www.facebook.com/LitteraturhusetiTrondheim/

https://litteraturhusetitrondheim.no/

Kontaktperson: Gulabuddin Sukhanwar

sukhanwar@litteraturhusetitrondheim.no

944 33 547

Gulabuddin Sukhanwar jobber som progamkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim. Han kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2013, har bakgrunn som politisk sekretær, dikter og kulturformidler fra Kabul, med en bachelor i statsvitenskap og jus. Etter at han kom til Norge har han gått på Nansenskolen, jobbet med seminarer, flyktninger, kulturformidling og som skribent. Han har også deltatt som akademisk gjest i MA engelsk litteraturkurs, Of Borders and Travelers ved NTNU. Sukhanwar er også medlem av faglig utvalg for litteratur i Norsk kulturråd.

Cecilie Wold Andersen: Cecilie er frivillig med prosjektet. Hun er student ved Forfatterstudiet i Tromsø, har bidratt med tekster til flere antologier og hun har tidligere arbeidet som koordinator og kulturprodusent. I november 2017 ble hun kåret til nord-norsk mester i slampoesi.