Litteraturhuset får 400 000

Publisert den 17. sep 2017

Kulturrådet har bevilget 400 000 kroner til Litteraturhuset i Trondheim fra aspirantordningen.

Hurra, Litteraturhuset i Trondheim har fått 400 000 kroner fra Kulturrådet for å ansette en kulturaspirant i et helt år!

Gulabuddin Sukhanwar, som kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2013, har bakgrunn som politisk sekretær, dikter og kulturformidler fra Kabul, med en bachelor i statsvitenskap og jus. Etter at han kom til Norge har han gått både gått på Nansenskolen, jobbet med seminarer, flyktninger, kulturformidling og som skribent.

Den viktigste oppgaven for Litteraturhuset i Trondheim i høst er å etablere en drivverdig organisasjon, som kan holde oppe et høyt aktivitetsnivå med arrangement av høy kvalitet. Veien fra én ansatt og mange frivillige til flere ansatte og en forutsigbar og god struktur er lang og kronglete, men med bevilgningen fra Kulturrådet tar vi et stort og viktig skritt i riktig retning i en sårbar og avgjørende fase for Litteraturhuset.

Vi håper at ansettelsen vil være til stor glede både for Litteraturhuset, for Sukhanwar, og ikke minst for Trondheim.

En stor takk til Kulturrådet, og velkommen skal du være, Sukhanwar!

Trond Åm

Gulabuddin Sukhanwar

Gulabuddin Sukhanwar. Foto: Javad Montazeri