NTNUs litteraturpris 2017

Publisert den 13. jul 2017

Trøndelag får sin egen litteraturpris. NTNUs litteraturpris deles ut for første gang i oktober i år, under Trondheim litteraturfest. Prisen er en del av samarbeidet mellom NTNU og Litteraturhuset i Trondheim.

NTNUs litteraturpris deles for første gang ut i år i forbindelse med Trondheim litteraturfest i oktober.

Formålet med NTNUs litteraturpris er å anerkjenne et norskspråklig skjønnlitterært eller faglitterært verk skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Den er også ment å skulle stimulere interessen for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Verket må være utgitt i løpet av de to foregående år (for årets tildeling i 2015/2016).

Prisen er på 20 000 NOK samt et diplom. Den alternerer årlig mellom et skjønnlitterært og et faglitterært verk. I 2017 går prisen til et skjønnlitterært verk.

En jury bestående av fem personer vurderer priskandidatene. Juryen består av to representanter fra NTNU, to fra Litteraturhuset i Trondheim, og én fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Juryen ledes av Ingvild Hagen Kjørholt.

Vi oppfordrer publikum til å fremme forslag til til kandidater som fortjener prisen. Frist for forslag er 15. september. Kort begrunnelse legges ved på e-post, som sendes til:

knut.fagerbakke@ntnu.no

 

logo_ntnu_u-slagord