NTNUs litteraturpris 2022

Publisert den 13. mai 2022

Nå kan du nominere kandidater til NTNU´s litteraturpris 2022.

NTNUs litteraturpris deles ut årlig, og går vekselvis til et skjønnlitterært og faglitterært verk. I 2022 står sakprosa for tur. Dersom du vet om en forfatter som du mener fortjener å vurderes av juryen kan du nå nominere din kandidat. 

Merk at for å være kvalifisert til vurdering, må forfatteren eller verket ha en tilknytning til Trøndelag. Boka må være en norskspråklig sakprosabok utgitt i 2020 eller 2021. Verket må være fortellende sakprosa rettet til et allment publikum.

Prisen er på 20 000 NOK, og deles ut under Sakprosafestivalen i Trondheim 12. november.

Klikk deg inn her for å nominere din kandidat.

MERK AT FRISTEN FOR Å SENDE INN FORSLAG ER SØNDAG 5. JUNI!

«Formålet med NTNUs litteraturpris er å anerkjenne et norskspråklig, skjønnlitterært eller faglitterært verk skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Den er også ment å skulle stimulere interessen for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Verket må være utgitt i løpet av de to foregående år.»

Juryen består av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum.

Bildetekst: Erlend Skjetne vant NTNUs litteraturpris i 2021 for «Skare». Les begrunnelsen her. Foto: Andrine Aasen Monsås / Litteraturhuset i Trondheim