Foto: Anna Tärnhuvud/Olga Dudareva, Unsplash
Er litteraturen i ferd med å nå sitt sluttpunkt?
Litteratur | Samtale

Er litteraturen i ferd med å nå sitt sluttpunkt?

Er litteraturen i ferd med å nå sitt sluttpunkt?

Den svenske professoren i litteraturvitenskap og litteraturkritikeren i Aftonbladet, Sven Anders Johansson, stilte dette spørsmålet i en bok som kom ut i Sverige for tre år siden. Boken vakte stor oppsikt også i den norske kulturoffentligheten. Sentralt stod resonnementet om at litteraturens frihet ikke lenger er selvsagt. I løpet av de siste tre årene som har gått har flere av bokens tema direkte eller indirekte blitt aktualisert i ulike debatter om lydboken, om synkende leseferdigheter, om fallende boksalg osv., temaer som både er relevante i Norge og Sverige.

På dette arrangementet vil Sven Anders Johansson i samtale med norske litteraturvitere drøfte bokens spørsmål slik de fremstår i dag: Er bokens sluttpunkt kommet nærmere?

Sven Anders Johansson er professor i litteraturvetenskap ved Mittuniversitetet og litteraturkritiker i den svenske avisen Aftonbladet. Utover å være en av Sverige viktigste litteraturkritikere er Johansson også forfatter av en rekke bøker om litteratur, blant annet «Litteraturens slut» (2021), «Det cyniske tilståndet» (2018) og «Självskrivna män» (2015).

Silje Haugen Warberg er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU og leder for prosjektet «Pårørenderollen og litteratur som remedium». Hennes forskningsinteresser er forbundet med tverrfaglige humanistiske forskningsfelt som ‘litteratur og helse’ og ‘rett og litteratur’.

Frode Lerum Boasson er førsteamanuensis i Nordisk litteratur og forsker ved NTNU. Han er primært interessert i hvordan litteratur forholder seg til historie, geografi, politikk og medier.

Knut Ove Eliassen er professor i litteraturvitenskap ved NTNU. Han var i perioden 2014-2022 knyttet til Norsk Kulturråd og arbeidet i den forbindelse med å utrede litteraturen og kulturens endrede vilkår i en stadig mer digital kultur. Han har f.eks. redigert «Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder» (2022) og «Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur» (2016).

 

Dato

28. aug 2024

Tid

19:00 - 20:30

Pris

Kr75 / Kr50

Deltakere

Sven Anders Johansson - Frode Lerum Boasson - Silje Haugen Warberg - Knut Ove Eliassen

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim