Religionsfrihet for minoriteter

Publisert den 6. nov 2019

4. november ble det arrangert en samtale om religonsfrihet for minoriteter. 

Samtalen ble arrangert av Litteraturhuset i Trondheim. Deltakerne tilhører religiøse minoriteter; Shahla Bahrami fra Bahai- samfunnet, Gulabuddin Sukhanwar fra Ismaili-samfunnet, og 
Ekrem Hesenbek fra Uyghur-samfunnet.
 
Samtalen ble ledet av Asieh Amini, kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim. 
 
Foto: Javad Montazeri