SMN bevilger 200 000 til formidlingsprosjekt for barn

Publisert den 16. apr 2020

Sparebank 1 SMN støtter Litteraturhuset i Trondheims formidlingsprosjekt for barn, "Barns møte med ord", med midler fra sitt samfunnsutbytte. Prosjektet går i gang i august.

Litteraturhuset i Trondheim søkte SpareBank 1 SMN om økonomisk støtte til det fysiske litteraturprosjektet «Barns møte med ord». Målet med prosjektet er å skape en fysisk litteraturarena i barnehager hvor barn får mulighet til å leke med språk, symboler og litteratur. På denne måten er det prosjektets mål å skape bevissthet om hvordan det å leke med og utforske språket kan åpne nye dører inn til barns læringsglede og språklige univers.

SpareBank 1 SMN har på bakgrunn av søknaden valgt å støtte prosjektet med 200 000 kroner, med midler fra sitt samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet er den delen av bankens overskudd som skal gå tilbake til gode formål.

Prosjektet har oppstart i august 2020, og ledes av Litteraturhusets Siri Thue. 

Hug a bear. Illustrasjon: Ella Okstad. Illustratøren Ella Okstad er blant dem som bidrar i prosjektet «Barns møte med ord». Gjengitt med tillatelse.