Stilling som daglig leder ved Litteraturhuset

Publisert den 5. nov 2016

Litteraturhuset i Trondheim åpnet 15. oktober 2016 etter mange års iherdig innsats. Målet er å være en arena for litteraturen og den frie meningsutvekslingen. Vi markerer overgangen fra prosjekt til etablert institusjon ved å lyse ut stillingen som leder.

lh_fb-cover2Litteraturhuset i Trondheim åpnet 15. oktober 2016 etter mange års iherdig innsats. Målet er å være en arena for litteraturen og den frie meningsutvekslingen. Vi markerer overgangen fra prosjekt til etablert institusjon ved å lyse ut stillingen som leder. Litteraturhuset er organisert som en forening. Styret har medlemmer fra forfatterorganisasjoner, næringsliv og NTNU.

Vi ønsker oss en leder som:

– gløder for litteratur innen et bredt spekter og er oppdatert på det som er aktuelt nå

– bidrar til den aktuelle samfunnsdebatten

– komponerer spennende og engasjerende program

– ønsker å være en synlig og markant stemme i kulturlivet

– arbeider videre med oppbyggingen av organisasjonen og profesjonaliseringen av Litteraturhuset i Trondheim

– evner å motivere og ivareta et team av medarbeidere, praktikanter og frivillige

– behersker økonomistyring og bidrar til å styrke finansieringen av Litteraturhuset

– bygger nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt.

Daglig leder bør ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Det legges stor vekt på erfaring med prosjektledelse, økonomistyring og personalansvar.. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne og kunne arbeide selvstendig og strukturert. Vi ser etter gode lederevner. Et godt nettverk innen kultur, næringsliv og utdanning er viktig.

Daglig leder rapporterer til styret for Litteraturhuset i Trondheim. Stillingen er finansiert med offentlige og private tilskudd, og det er daglig leders ansvar å arbeide for videre finansiering. Når tilstrekkelig finansiering er på plass, ansetter daglig leder sine medarbeidere i samråd med styret.

Stillingen lyses ut som fast 100 prosent stilling. Lønn etter avtale. Tiltredelse 1. januar 2017 eller etter avtale.

For å søke på stillingen, eller ved spørsmål, se annonse på Finn:http://m.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=85298252