Balkanisering av Europa – Sylo Taraku

Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan til Norge tidlig på 1990-tallet. Nå kjenner han igjen noen av de samme prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Over hele Europa er mønsteret det samme: Populister vokser, det politiske sentrum krymper, folk splittes og tilliten mellom dem svekkes.

Balkanisering av Europa er en svært lesverdig situasjonsbeskrivelse, men også et reflektert forsvar for et åpent fellesskap som ikke feier problemer under teppet. Hvordan kan vi skape sterkere samhold i en tid preget av polarisering?

Etter et innledende foredrag vil det bli samtale. Innledere annonseres så fort vi har det klart.

Om forfatteren:
Sylo er opprinnelig fra Kosovo, og begynte som rådgiver i Agenda i april 2016. Sylo er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget og er nå representant for allmenheten i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Våren 2016 ga han ut boken «Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i folkevandringens tid».

Inngang: 50,-

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger