Biskopen som hyllet vitenskapen – hva lærte vi av Gunerus?

I år er det 300 år siden Johan Ernst Gunnerus ble født. Han ble biskop i Trondheim (1858-1773), stiftet vitenskapsmuseum og vitenskapsselskap, og var en foregangsmann for det som i dag er NTNU i Trondheim.

Gunnerus var en frontfigur i samtalen og samhandlingen mellom tro og vitenskap. I dag har forskning og akademisk arbeid gitt enda flere vitenskapelige svar på naturens funksjon og opprinnelse. Trenger vi da troen i det vitenskapelige ordskiftet? Finnes det rom der troen og vitenskapen kan utfylle hverandre? Hvilke problemstillinger kan bare troen eller bare vitenskapen besvare? Er biskop Gunnerus sin vektlegging av «de to skriftene» – Bibelen OG Naturen – fremdeles relevant?

Rolv Nøtvik Jakobsen presenterte i 2015 en ny bok om Johan Ernst Gunnerus. Han kjenner den historiske biskopens liv og lære bedre enn de fleste. Biskop Herborg Finnset har derfor invitert ham til å snakke om arven etter den spesielle trondheimsprofilen fra 1700-tallet. Hva slags betydning kan Gunnerus’ tankegods ha i 2018?

NTNU, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, NTNU Vitenskapsmuséet og Nidaros bispedømme står sammen om å markere 300 års-jubiléet for den helt spesielle biskopen og vitenskapsmannen Johan Ernst Gunnerus. Samtalen mellom biskop Herborg Finnset og Rolv Nøtvik Jakobsen er en del av dette.

Inngang: 50,-

Portrettfoto av Herborg Finnsett: Titt Melhuus

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger