Bokbad: Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn

Hva er integrering?
Hvilke betydninger har integrering fått i det norske samfunnet?
Er integrering blitt en kulturell verdi?

Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU inviterer til et virtuelt bokbad hvor førsteamanuensis Irmelin Kjelaas samtaler med redaktører og forfattere fra NTNU om den nye boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.

14. April 2021, kl. 14-15

Arrangementet strømmes direkte på Litteraturhuset i Trondheim sin Facebook-side, og i vinduet nederst på sida.

Om boka:

Som følge av internasjonal migrasjon og norsk bosettingspolitikk bor det i dag innvandrere i alle landets kommuner. Hvordan det går med dem og hvordan deres tilstedeværelse virker inn i norske lokalsamfunn er temaet for denne boka. Kapitlene tar utgangspunkt i at integrering er noe som berører alle innbyggere og utforsker hva integrering som forståelser, praksiser og erfaringer innebærer. De empiriske undersøkelsesområdene spenner vidt: fra praksiser i offentlige integreringstjenester til dugnader og kunstprosjekter, fra medieoppslag i lokalaviser til konflikthåndtering blant ungdommer og transnasjonale hverdagsliv i innvandrerfamilier. Hvordan fortelles det om slike integreringserfaringer, og hva betyr lokalsamfunn og sted i disse fortellingene? Studiene viser at integrering forstås på mange forskjellige måter. Dette mangfoldet i forståelser bidrar til å utfordre det tilsynelatende entydige politiske integreringsbegrepet og kaste lys over integreringens mangefasetterte virkelighet. I tråd med dette viser bokas kapitler også at sted og lokalsamfunn er under kontinuerlig tilblivelse som arena for både fellesskap og utenforskap. Boka argumenter for at integrering er blitt en kulturell verdi som i dagens Norge knyttes til det å være både en god borger og et godt lokalsamfunn.  

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger