Bør vi oppheve boligstiftelsen?

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til en viktig boligpolitisk debatt

I slutten av august skal bystyret i Trondheim avgjøre om Boligstiftelsen i Trondheim skal oppheves, slik at de 875 boligene stiftelsen eier skal overføres til kommunen. Det er ei endring i stiftelsesloven på Stortinget som har gitt en tidsavgrenset åpning for at dette kan skje. Men er det riktig å gjøre det? Boligstiftelsens leder, Kathrine Emilie Standal, mener at boligstiftelsen er et viktig tilbud til mange som av ulike årsaker faller utenfor både boligmarkedet og kommunale ordninger, og at stiftelsen kan være et utgangspunkt for en tredje boligsektor i Trondheim. Finansdirektør Olaf Løberg mener derimot at kommunen vil kunne drifte eiendommene rimeligere selv, og at boligstiftelsen i realiteten fører til økte leiekostnader for de mest vanskeligstilte.

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til en viktig boligpolitisk debatt med finansdirektør Olaf Løberg og daglig leder for Boligstiftelsen i Trondheim, Kathrine Emilie Standal. Samtalen ledes av Håvard Finnseth, politisk journalist i Nidaros.

Alle podkaster og strømminger

En gruppe mennesker sitter rundt et bord.
Tre smilende personer samtaler med publikum