Clemens Saers, lærer på liv og død – Stockmanndagene 2023

I 2014 ble Clemens Saers nær drept i klasserommet av en elev skolens ledelse visste var farlig. En årelang kamp for sannhet og rettferdighet kulminerte med at Oslo bystyre i 2022 vedtok å utbetale en erstatning på 350 000 kroner.

Fram til da hadde Saers stått nærmest alene i en innbitt kamp mot skolens ledelse, rettsapparatet og byråkratiet. Etter 50 år som lærer er Saers budskap en tydelig advarsel: Lærerens autoritet i klasserommet har blitt stadig mer svekket.

Saers omtales selv som en virkelighetens Dr. Stockmann. Utdanningsforbundets Roar Ulvestad har omtalt ham slik: «Clemens Saers har gjort en ryddejobb for oss andre som fremdeles står i yrket, og han gjorde det på tross av motstand og likegyldighet fra ledelse, kolleger, fagforeninger og rettsvesen. De fleste av oss er ikke så sterke og rakryggede som Clemens, og vi bør bruke det allmenngyldige i hans fortelling for å rydde i både strukturene og kulturene våre, fra topp til bunn. Det skylder vi både ham og oss selv».

Stockmanndagene har invitert Clemens Saers for å fortelle sin historie.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger