Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen: Mennesket i en skjebnetid

Gjennom to år har vi gjennom serien «Hva er da et menneske?» stilt spørsmål om den menneskelige tilværelse, på mange plan og på ulike vis. Som avslutning på serien vil vi ta opp menneskets rolle i det mange oppfatter som en skjebnetid, der vi ser konsekvensene av våre inngrep i naturen og er vitne til raske endringer i kultur og samfunn, ikke minst når det gjelder vårt forhold til teknologien. Lenge har mennesket sett seg selv som skapningens herre, men er i dag ansvarlig for hva vi kaller Antropocen, klodens tilstand etter lang menneskelig påvirkning under en vekstdrivende kapitalisme. Samtidig har vi innsett at vi er avhengige av andre skapninger og fått en ny forståelse for livets mangfold. Slik sett brytes gamle grenser opp, den mellom mennesket og resten av naturen, men også den og mellom menneske og maskin. Dette er bakgrunnen for spørsmålet vi stiller: Hva er menneskets rolle i denne skjebnetid? Og hva er mer naturlig enn å bringe sammen en biolog, en sosialantropolog og en filosof til en samtale om disse store spørsmålene?

Vi møter Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen i samtale med Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis ved NTNU og initiativtaker til serien «Hva er da et menneske?».

Dag O. Hessen er professor i biologi ved UiO. Han er kjent for sin forskning innen økologi og evolusjon, og for i sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, filosofi og etikk, med vekt på å forstå menneskets vesen og ansvar.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved UiO. Hans interessefelter spenner fra identitet, etnisitet og nasjonalisme til multikulturalisme og globalisering, fra kulturforståelse til miljøproblemer.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Han har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. I dag arbeider han med en dypere erkjennelse av livets og naturens vesen og spør hva dette innebærer for oss som mennesker.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate fra kl. 17.30.

Inngang: 150/100

Foto: Anne Valeur (Dag O. Hessen), UiO (Arne Johan Vetlesen)

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger