Demokratiets krise – Lykkeberg og Leivestad

Hvordan kan demokratiet stå støtt i ei tid hvor truslene både kommer fra indre og ytre fiender?

Demokratiet trues fra stadig flere kanter. Informasjonskriger, ekstremistisk terror, illiberale statsledere og polariserende populisme – for bare å nevne noe – gjør at mange spør seg om demokratiene vil være i stand til å håndtere framtidas utfordringer. Hvordan kan demokratiet stå støtt i ei tid hvor truslene både kommer fra indre og ytre fiender? Stockmanndagene har invitert Rune Lykkeberg, sjefredaktør i danske Dagbladet Information, og idéhistorikeren Eirik Høyer Leivestad til samtale om dette temaet. Lykkeberg har skrevet flere bøker om demokratiet, blant annet «Vesten mot Vesten» (norsk utgave 2020), mens Leivestad er forfatter av boka «Frykt og avsky i demokratiet» (Vagant, 2020). Samtalen ledes av Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim.

Alle podkaster og strømminger