Er det lov å gå på tvers i norsk forskning? Brochmann, Nylenna, Thorbjørnsrud

Hva er vilkårene for å gå på tvers i samfunnsforskning og offentlig debatt?

Sær individualisme eller søvndyssende og konserverende kommunitarisme? Det motsetningsfylte ved Dr. Stockmanns rolle er fortsatt aktuelle problemstillinger i norsk forskningsliv. Men hvordan står det egentlig til, og hva er vilkårene for å gå på tvers i samfunnsforskning og offentlig debatt? Vi har invitert Grete Brochmann til å innlede til samtale. Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og er blant annet kjent for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene om de langsiktige konsekvensene av norsk innvandring. Med seg i samtalen har hun Magne Nylenna, samfunnsmedisiner og fagdirektør i Folkehelseinstituttet, og statviteren Kjersti Thorbjørnsrud, som for øyeblikket leder et større forskningsprosjekt om ytringsfrihetens kår i Norge. Samtalen ledes av Jo Skårderud.

Alle podkaster og strømminger