Er det plass til laksen?

I 2017 raste debatten om lakseoppdrett. Kritiske spørsmål om forskning og næringen sitt forhold til forskningsmiljøene fikk stor plass i media. En annen side er også konsekvensene av oppdrettsnæringen for fjordene, villaksen, og ikke minst kommuneøkonomien.

Vi ønsker å se på hvordan vi kan få plass til laksen i økosystemet og i økonomien. Er det plass, og hva må det offentlige og selskapene som driver med lakseoppdrett gjøre for at dette skal være en bærekraftig næring?

Yngvar Olsen marinbiolog, professor i biologi NTNU.
Forskningsområde: Biologi – havbruk og miljø
https://www.ntnu.no/ansatte/yngvar.olsen

Olsen er leder i SMILA-prosjektet, som jobber med smittespredning av lakselus mellom oppdrettslaks og villfisk. Han har tidligere kritisert den offentlige forvaltningen sitt faglige grunnlag i utarbeiding av kystsoneplaner.
https://kyst.no/nyheter/gjvik-rapport-fr-sttte-av-professor/
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901241

Jon Olaf Olaussen, professor i økonomi NTNU Handelshøyskolen. Forskningsområde: Bioøkonomi – Ressursøkonomi – Miljøøkonomi – Mikroøkonomi
https://www.ntnu.no/ansatte/jon.o.olaussen

I 2016 uttalte Olaussen at vi må redusere volumet av oppdrettslaks, til vi får kontroll på lakselusa. “Så lenge oppdrettsnæringen ikke må betale for kostnadene den påfører andre, vil ikke aktører der være interessert i forandring. Da skjer det fint lite med lukkede oppdrettsanlegg, eller landbaserte anlegg”, mener Olaussen.
http://www.sintef.no/siste-nytt/-lakselusproblemet-ma-gi-kutt-i-oppdrett/

Peter Ørebech jurist UIT, Professor Norges fiskerihøgskole.
Forskningsområde: Havrett – fiskerirett – EU-rett – juridisk teori og metode
https://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Ørebechhttps://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41299&p_dimension_id=88166

Ørebech mener at dagens lovverk har flere hull som må tettes. Han har tidligere hevdet at at norsk fiskeriforvaltning har for tette bånd til næringsaktørene og at “store formuer med tilhørende økonomiske interesser akkumuleres hos de private aktørene som har fått kontrollen med oppdrett og fisket.”
https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/ByGll/Markspist-fiskeriforvaltning

Tonje C. Osmundsen, statsviter, forsker 1 og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning.
Forskningsområde: havbruk – organisering og forvaltning – fiskevelferd – sertifisering – organisasjonsforskning
https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Tonje-Osmundsen.aspx

Osmundsen leder flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd om norsk og internasjonalt havbruk og offentlig forvaltning, deriblant SARA prosjektet som ser på konsesjonssystemet. Hun har også arbeidet med en omfattende studie av norsk mediedebatt om lakseoppdrett, og viser at debatten preges av for lite kunnskap, mange myter og skyttergravsargumentasjon.

https://www.forskningsradet.no/prognett-havbruk/Nyheter/Metaforer_og_retorikk_slar_nakne_fakta/1254019383954&lang=no

Ordstyrer er Morten Langfeldt Dahlback, kommentator i Adresseavisen og filosof.

Sted: Sellanraa
Inngang: 50/35

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger