Er MDMA i ferd med å endre behandling av PTSD?

MDMA er virkestoff i «ecstasy». Nyere studier viser at MDMA-assistert terapi er trygg og effektiv behandling av posttraumatisk stresslidelse. MDMA-assistert terapi er på full vei inn som godkjent behandling, kanskje allerede i 2023. Det vil i så fall innebære et nytt prinsipp i behandling av psykiske lidelser: noen få medisinøkter i et psykoterapiforløp, i forhold til dagens tilgjengelige medisiner som må tas daglig med tilhørende bivirkninger.

Tor-Morten Kvam er psykiater ved Sykehuset Østfold og PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo. Han er styremedlem i Norsk psykedelisk vitenskap og var med å starte opp det første, offentlige tilbudet med ketamin mot behandlingsresistent depresjon ved Sykehuset Østfold. Kvam er terapeut i den første europeiske studien med MDMA-assistert terapi mot PTSD. Han kommer i PhDen til å fokusere på en forskerinitiert og offentlig finansiert studie med MDMA-assistert terapi mot depresjon.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 27. oktober 2022 kl. 19:30. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 75,-

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger