Fallende IQ: Blir vi dummere?

I juni 2018 publiserte forskere fra Frischsenteret en artikkel som så på IQ-data fra Forsvarets sesjon. Forskningen viser at norske menns IQ faller, og har gjort det siden midt på syttitallet. Forskningen fikk mye oppmerksomhet både i Norge og utlandet. Vi spør derfor, blir vi dummere?

Vi har invitert psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren, stipendiat Elise Djupedal fra NTNU og Mari Svenning i rollen som ordstyrer til Litteraturhuset for å diskutere, dumskap, intelligens og kunnskap i en bredt anlagt samtale.

Flere deltakere til panelet annonseres fortløpende.

«Norske menns IQ faller. Hva så?»
https://www.aftenposten.no/viten/i/Kv9Ld4/Norske-menns-IQ-faller-Hva-sa

«Flynn effect and its reversal are both environmentally caused»
http://www.pnas.org/content/115/26/6674

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 80/50

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger