Frokostmøte: Fagfornyelsen – hva, hvordan og hvorfor?

Høsten 2017 startet Utdanningsdirektoratet sitt arbeid med å fornye dagens læreplaner for grunnskole og videregående opplæring. Denne fagfornyelsen er omfattende og vil få store konsekvenser for skolen. Institutt for lærerutdanning er involvert i dette arbeidet og inviterer til et frokostseminar om hva fagfornyelsen innebærer, og hvilke utdanningspolitiske, pedagogiske og faglige føringer som ligger til grunn. Førsteamanuensis Irmelin Kjelaas vil lede en samtale med ansatte som på ulike måter er involvert i fagfornyelsen Seminaret er åpent for alle som er interessert i utviklingen av norsk skole og ILU spanderer morgenkaffen.

Gratis inngang. Gratisbilletter kan tas ut på Hoopla.

Illustrasjonsfoto: Utdanningsforbundet

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger