Gro Nylander: Menneskenes hjerter forandres aldeles intet…

Dette er et innslag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og generell omtale av serien her.

I dette foredraget – der tittelen er hentet fra Sigrid Undsets «Kristin Lavransdatter» – tar Gro Nylander for seg hvordan vi kan få til en villet endring – hos oss selv og hos andre. Det kan gjelde å snu en holdning – en stemning, en livsstil. Hun deler erfaringer fra sitt eget liv som aktivist, lege og folkeopplyser, og spør seg – og oss – om hvordan vi skal møte vår tids store utfordringer framover. Blir det nødvendig med et skifte av prioriteringer? 

Gro Nylander er lege, dr.med. og spesialist i fødselshjelp, kvinnesykdommer og genetikk. Hun har skrevet en rekke bøker om svangerskap, fødsel, amming og omsorg for små barn. I 2016 ble hun utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin «fremragende innsats for folkehelsen». Gjennom hele sitt liv har hun vært aktivist, i et spekter fra kvinnesak og kamp mot atomvåpen, endring av helsevesenet og til Besteforeldrenes klimaaksjon, der hun i dag er nestleder. Det siste året har hun også delt sin sterke litterære interesse gjennom TV og radio.  Hennes foredrag i serien «Hva er da et menneske?» er et ledd i hennes fortsatte aktivisme.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 150/100

Foto: May Langhelle

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger