Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945

Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale kommer til Litteraturhuset for å presentere boken Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945.

Hvilken rolle spilte egentlig Grunnloven i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945? Ble dens rettssikkerhetsgarantier respektert i oppgjøret med norske landsforrædere og utenlandske krigsforbrytere? Disse spørsmålene står sentralt i den nye boken som statsviteren Baard Herman Borge og rettshistorikeren Lars-Erik Vaale utgir på Spartacus forlag 3. desember 2018. Undersøkelsen bygger på en systematisk granskning av et omfattende arkivmateriale, som hittil i liten eller ingen grad har vært benyttet av forskere før dem. Boken bidrar således til å kaste nytt lys over forholdet mellom rett og politikk under rettsoppgjøret i Norge.

Baard Herman Borge, født 1963 i Bergen, er ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med særlig spesialisering innenfor sammenlignende politikk. Han arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen UiT i Harstad.

Lars-Erik Vaale, født 1975 i Kragerø, er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo, med særlig spesialisering innenfor norsk og internasjonal rettshistorie etter 1945. Han arbeider som lektor på Kragerø Læringssenter og timelønnet universitetslektor ved Handelshøyskolen på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 75/50

Bildet er fra Høyesterett og viser Lagmann Erik Solem som leser opp den første dødsdommen.

 

Lars-Erik Vaale

Baard Herman Borge

 

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger