Hvor langt kan vi kvotere virkeligheten?

Debatten har rast etter at ei ny ex.phil.-bok bare har seks kvinner på pensumlista – mot 66 menn. Mange har tatt til orde for at flere kvinnelige filosofer må inn på pensum. Men ikke alle er enige i det. «Skal man fortelle en filosofihistorie til studentene, må den først og fremst være sann», uttalte førsteamanuensis Øyvind Eikrem, som mener kjønnsbalanse i filosofifaget er en «fremmed standard». Men er det ikke også slik at «sannhet» og kanon formes og har blitt formet av dem som definerer dem? Og hvor langt kan man tillegge fortida dagens perspektiver og problemstillinger uten at det går på sannheten løs?

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om kjønnskvotering av fortid og nåtid. I panelet har vi invitert filosof Solveig Bøe, kjønnsforsker Siri Øyslebø Sørensen og sosialantropolog og psykolog Øyvind Eikrem – alle fra NTNU. Samtalen ledes av journalist Jo Skårderud.

Inngang. 50,-

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger