Hvordan skaper vi en god by for folk som bor der?

Dette er et spørsmål kveldens paneldeltakere vil reflekterer rundt med tanke på å sette fokus på hva er det vi ønsker mer av i byen.

Hvem bør styre utviklingen, utbyggerne, politikerne eller innbyggerne? Hva er det som skaper et levende bysentrum?

Debattene om byen har ofte dreid seg om alt som ikke fungerer, eller de har handlet om utopier for framtida. Vi glemmer ofte det som fungerer og som vi derfor kan lære noe av. Hvordan kan vi forsterke positive mønstre i byutviklingen? Vi ønsker at kveldens gjester tenker gjennom hvilke områder i Trondheim eller andre byer de trives i og hvorfor de trives der.

I panelet:
Ida Marie Henriksen, sosiolog og redaktør av antologien Bysamfunn
Trygve Lundemo, kommentator i Adresseavisen
Hildegunn Gutvik, forretningsutvikler i R. Kjeldsberg

Samtalen ledes av Arve Hjelseth.

Inngang: Gratis

Arrangør: NFFO avdeling Midt-Norge, i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

Foto: Marcus Tacker

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger