Hvorfor slår og raner unge på åpen gate i Trondheim?

Avtalte slåsskamper, voldsepisoder som filmes og spres, økning i anmeldte trusler og flere ran med mindreårige som mistenkte.

Adresseavisen har i en rekke artikler den siste tiden skrevet om kriminalitet blant ungdommer i Trondheim. De siste fire årene har anmeldte vold og trusler blant unge under 18 år i Trondheim økt kraftig. Politiet registrerte tidligere i år 30 ran på fire måneder, der over halvparten av de mistenkte har vært under 20 år. Utviklingen i enkelte ungdomsmiljø bekymrer politiet og Uteseksjonen. Panelet vil også diskutere de senere tids hendelser ved Hestsjøen og på Torvet.

Onsdag 26. august kl. 19.00 inviterer Adresseavisen og Litteraturhuset i Trondheim til en digital samtale om bakgrunnen for utviklingen, situasjonen i dag og tiltak mot unge i risikosonen.

‪Du møter:
Arve Nordtvedt, politistasjonssjef i Trondheim
Sarmed Saify, ungdomskoordinator, Konfliktrådet Trøndelag
Kaia Strandjord, Statsadvokat i Trøndelag
Karim Essahli, Uteseksjonen i Trondheim
Camilla Trud Nereid, oppvekstdirektør i Trondheim kommune

 

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger