Hvorfor velger noen å delta på «feil side» i en krig?

NRK-serien om frontkjemperne har aktualisert debatten om hvorfor nordmenn støttet Tyskland under siste verdenskrig, men også hvorfor noen vervet seg frivillig til en krig de ikke er forpliktet til å delta i. Dette er temaer på møtet i Litteraturhuset 10. september.

Deltakere er:

Nina Drolsum Kroglund er lektor og dr. Philos i historie. Hun er forfatter av bøkene: «Hitlers norske hjelpere» (2010) og «Albert Viljam Hagelin. Quislings høyre hånd» (2016). I «Hitlers norske hjelpere» var hun særlig opptatt av hvorfor så mange som 55 000 nordmenn meldte seg inn i Nasjonal Samling og rundt 3 500 reiste til fronten i tyske uniformer i løpet av den tyske okkupasjonen, og dermed valgte feil side. Boken om Hagelin er datamaterialet i hennes doktorgrad, som hun forsvarte tidligere i år.   

Tore Greiner Eggan, er siviløkonom og ble en nær venn av Rolf Collin Nielsen som deltok i Den norske legion på Østfronten. Eggan hadde en bestefar som kjempet mot tyskerne i 1940, noe som vekket hans interesse for den andre verdenskrig. Han møtte Rolf Collin Nielsen i 2002, og utviklet et nært vennskap til ham. Rolf Collin Nielsen etterlot et manuskript over livet sitt til Eggan, som har blitt til boka «Ordonnans på Leningradfronten».  I årene etter krigen hadde de ukentlige samtaler, hvor de bl.a. diskuterte Nasjonal Samling og Collin Nielsens tid i Legionen, samt relasjonen til Germanske SS-Norge.

Trond Haug, spesialist i klinisk psykologi og dr. Philos fra NTNU, arbeidet som militærpsykolog i Luftforsvaret i perioden 1987-2011, med stressmestring som spiss-kompetanse. Hovedfokus har vært på veteraner i og etter utenlandstjeneste, med løpende monitorering av soldater i utenlandstjeneste og behandling av mennesker som har mistet sin helse i tjeneste for Norge. Han har også egen operativ erfaring med flere tjenesteopphold i Afghanistan. Han har også hatt utrednings- og behandlingsansvar for veteraner fra 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden, Midt-Østen, Gaza, Libanon, Irak I og II, Balkan I og II og Afghanistan (10 ulike utenlandsoperasjoner). Fokus har vært på å møte, forstå og yte bidrag til mennesker som hengir seg (og sitt liv) til maktbruk, krig, fredsopprettelse og til å hjelpe andre i marginale situasjoner som inviterer til krevende psykologiske oppgaver og fagetiske dilemmaer. Sammen med Per Jevne er han forfatter av boken «Såret Soldat» (2010), som handler om mennesker som har vært soldater i krig og deres problemer, utfordringer og kamp for hjelp og erstatning i ettertid. Her forteller veteraner med psykiske belastninger sin historie og snakker ut om sitt nye liv.

Harry Arne Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen, vil lede samtalen mellom de tre.

Inngang: 50,-

Sted: Sellanraa

På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Bildet viser Ungdomsfylkingen marsjere for Føreren foran hovedinngangen til Frognerparken. Anledning er Nasjonal Samlings 8. riksmøte i Oslo 26.-27.09.1942. Av NS Presse- og propagandavdeling. Billed og filmkontoret./Riksarkivet.

 

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger