Koronaskepsis – koster nedstengninga for mye?

Et halvt år etter at store deler av samfunnet stengte ned i møte med koronapandemien, ser vi en økende skepsis over hele Europa mot de strenge tiltakene for å bekjempe viruset. I Norge har FHI uttrykt bekymring for at skepsisen skal øke også i Norge. En skepsis som fram til nylig stort sett har kommet til uttrykk i sosiale medier og unndratt fra det offentlige ordskiftet og dialog med myndighetene og fageksperter. I det siste har vi også sett eksempler på at fagpersoner har uttrykt skepsis mot tiltakene.

Hvor farlig er egentlig koronaviruset? Og er kostnaden for å bekjempe det for høy? Litteraturhuset i Trondheim inviterer til et møte mellom skepsis og ekspertise.

Margrethe Salvesen Zivcic er utdannet sykepleier, og har helt siden nedstengninga i mars markert seg i sosiale medier med en uttrykt skepsis mot de omfattende tiltakene for å begrense koronaviruset.

Svein Arne Nordbø er mikrobiolog og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Samtalen ledes av Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim. Arrangementet vil også bli strømmet.

Tid: 20.10.2020 kl. 19.30
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa
Inngang: 50,-

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger