Krigen i Ukraina – med Karen-Anna Eggen og Snorre Valen

Godt over et år har gått siden Russland gikk til blodig og brutal erobringskrig.

Statsviter og forsker Karen-Anna Eggen var en av få som advarte om at invasjonen av Ukraina med høy sannsynlighet ville finne sted, noe mange var uenige i. I kjølvannet av invasjonen måtte Klassekampens Bjørgulv Braanen beklage sine uttalelser om at Eggen hadde sett seg blind på amerikansk propaganda og i tiden etterpå har snåsningen etablert seg som en mye brukt kommentator på omstendighetene rundt krigen og bakgrunnen for at Russland handler som de gjør.

Litteraturhuset i Trondheim har invitert Karen-Anna Eggen til samtale med Snorre Valen, redaktør i Trønderdebatt, om ulike aspekter rundt krigen i Ukraina og hvordan den berører oss alle.

Alle podkaster og strømminger