Kritikk av liberalismen

Liberalismen har over de siste tiåra befestet seg som den dominerende politiske tankeretningen i vestlige land. Økt frihet for individet og et fritt marked har blitt et overordnet mål for samfunnsutviklinga, tilsynelatende på tvers av politiske skillelinjer, og liberalismens ideologiske konkurrenter, hva enten det dreier seg om religiøse, konservative eller sosialister, har kommet til kort.

Den nylig utkomne antologien «Ingen mennesker er født frie. Kritikk av liberalismen» er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre. Litteraturhuset i Trondheim har invitert tre av redaktørene, Oscar Dybedahl, Sigurd Hverven og Mímir Kristjánsson, som alle har markert seg som nye stemmer på den norske venstresida. Hva består deres kritikk i, og kan den danne grunnlaget for en ny og potent venstreside i norsk og vestlig politikk?

Samtalen ledes av Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger