Magne Nylenna: Hvorfor lyktes ikke Dr. Stockmann?

Til tross for sin idealisme og prinsippfasthet klarte Dr. Stockmann ikke å rydde opp. Hvorfor ble det ingen resultater av innsatsen?

En folkefiende av Henrik Ibsen er et drama om økologi og økonomi. Dr. Stockmann avslørte en forurensningskilde i kystbyen der han bodde. Til tross for sin idealisme og prinsippfasthet klarte han imidlertid ikke å rydde opp. Hvorfor ble det ingen resultater av innsatsen? Magne Nylenna er lege, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har lenge hatt en fascinasjon og interesse for Dr. Stockmann, og har skrevet om Dr. Stockmann og Dr. Snow, den britiske legen som også ble motarbeidet av myndighetene da han oppdaget at smittekilden for kolerautbruddet i London i 1854 var en offentlig vannpumpe. Stockmanndagene har navn etter Ibsens Dr. Stockmann, som oppdaget at vannet i byens populære bad var forurenset. Men da han ville få badet stengt, gjorde han seg upopulær både blant byens ledende menn og folket. «Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene», sier Dr. Stockmann. Men selv om han hadde rett, er Dr. Stockmanns sta og hovmodige personlighet også sterkt bidragende til at han får alle i mot seg. Denne ambivalensen gjør ham like aktuell i dag som for 140 år siden. I det moderne og globale samfunnet er ikke tillit til forskning og kunnskap noe som kan tas for gitt. Samtidig er den frie og uavhengige forskningen under stadig press. Fins det blindsoner vi ikke ser, og kan det tenkes at dagens Dr. Stockmann’er er noen helt andre enn vi tror?

Alle podkaster og strømminger