Mastersyke?

Har det gått inflasjon i utdanning på masternivå? Er de mange plagiatsakene et symptom på at det egentlig er for mange som tar master i Norge? Eller er de snarere et uttrykk for endrede behov i arbeidslivet og i utdanningssektoren for øvrig?

Litteraturhuset i Trondheim har invitert Mimìr Kristjànsson og Oddmund Løkensgard Hoel til debatt om framtidas utdanningspolitikk. Stortingsrepresentant Mimìr Kristjànsson mener vi er for opptatt av mastergraden. Nyutnevnt statsråd for forskning og høyere utdanning, Oddmund Løkensgard Hoel har både master og doktorgrad, og har i tillegg vært professor på Høgskulen i Vestlandet. Debatten ledes av Øyvind-André Haram.

 

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger